Búa đồng Smato 1025459

222,000 đ ~ 277,000 đ

Búa đồng Smato 1025459

Búa tạ cán gỗ Smato 1002069

177,000 đ ~ 221,000 đ

Búa tạ cán gỗ Smato 1002069

Bộ mũi khoan 25 chi tiết HSS Cleveland 3441004

433,000 đ ~ 542,000 đ

Bộ mũi khoan 25 chi tiết HSS Cleveland 3441004

Bộ mũi khoan thép gió HSS Smato 25 chi tiết 3201257

3,940,000 đ ~ 4,925,000 đ

Bộ mũi khoan thép gió HSS Smato 25 chi tiết 3201257

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Ehwa – Hàn Quốc 3953554

202,000 đ ~ 252,000 đ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Ehwa – Hàn Quốc 3953554

Bộ mũi khoan thép gió HSS Smato 19 chi tiết 3201248

1,605,000 đ ~ 2,006,000 đ

Bộ mũi khoan thép gió HSS Smato 19 chi tiết 3201248

Bộ mũi khoan 13 chi tiết HSS Cleveland 340980

2,173,000 đ ~ 2,717,000 đ

Bộ mũi khoan 13 chi tiết HSS Cleveland 340980

Bộ mũi khoan thép gió HSS Smato 13 chi tiết 3201239

751,000 đ ~ 939,000 đ

Bộ mũi khoan thép gió HSS Smato 13 chi tiết 3201239

Mũi khoan bước xoắn Smato 1016141

23,000 đ ~ 29,000 đ

Mũi khoan bước xoắn Smato 1016141

Mũi khoan bước thẳng Smato 1016053

279,000 đ ~ 348,000 đ

Mũi khoan bước thẳng Smato 1016053

Mũi khoan thép gió chuôi côn Smato 3202557

28,000 đ ~ 41,000 đ

Mũi khoan thép gió chuôi côn Smato 3202557

Mũi khoan kính Smato 1033078

905,000 đ ~ 1,130,000 đ

Mũi khoan kính Smato 1033078

Mũi khoét lỗ Smato 8mm 1033944

6,369,000 đ ~ 7,961,000 đ

Mũi khoét lỗ Smato 8mm 1033944

Mũi khoét lỗ hợp kim Smato 1033953

96,000 đ ~ 120,000 đ

Mũi khoét lỗ hợp kim Smato 1033953

Mũi khoét lỗ Smato 38mm 1036109

82,000 đ ~ 102,000 đ

Mũi khoét lỗ Smato 38mm 1036109

Mũi khoan inox coban chuôi thẳng Smato 3201293

19,000 đ ~ 24,000 đ

Mũi khoan inox coban chuôi thẳng Smato 3201293

Sản phẩm bán chạy
Bộ mũi khoan 13 chi tiết HSS Cleveland 340980

2,173,000 đ ~ 2,717,000 đ

Bộ mũi khoan 13 chi tiết HSS Cleveland 340980

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA 46x350mm

330,000 đ ~ 420,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA 46x350mm

Búa tạ cán gỗ Smato 1002069

177,000 đ ~ 221,000 đ

Búa tạ cán gỗ Smato 1002069

Bộ mũi khoan 25 chi tiết HSS Cleveland 3441004

433,000 đ ~ 542,000 đ

Bộ mũi khoan 25 chi tiết HSS Cleveland 3441004