Mũi khoan rút lõi bê tông D16

195,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D16

Mũi khoan rút lõi bê tông D18

195,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D18

Mũi khoan rút lõi bê tông D20

205,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D20

Mũi khoan rút lõi bê tông D22

205,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D22

Mũi khoan rút lõi bê tông D25

210,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D25

Mũi khoan rút lõi bê tông D40

280,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D40

Mũi khoan rút lõi bê tông D51

315,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D51

Mũi khoan rút lõi bê tông D27

195,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D27

Mũi khoan rút lõi bê tông D63

350,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D63

Mũi khoan rút lõi bê tông D76

480,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D76

Mũi khoan rút lõi bê tông D83

500,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D83

Mũi khoan rút lõi bê tông D89

540,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D89

Mũi khoan rút lõi bê tông D96

570,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D96

Mũi khoan rút lõi bê tông D102

610,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D102

Mũi  khoan rút lõi bê tông D112

670,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D112

Mũi khoan rút lõi bê tông D108

650,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông D108

Sản phẩm bán chạy
Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33