Đá Mài Inox Bosch 180x6x22.2mm mã 2608602540

66,000 đ

Đá Mài Inox Bosch 180x6x22.2mm mã 2608602540

Đá Cắt sắt Bosch 355x3x22.2mm mã 2608602751

66,000 đ

Đá Cắt sắt Bosch 355x3x22.2mm mã 2608602751

Đá Cắt sắt Bosch 125x3x22.2mm mã 2608600270

66,000 đ

Đá Cắt sắt Bosch 125x3x22.2mm mã 2608600270

Đá Mài Bosch 180x6x22.2mm mã 2608600264

29,000 đ

Đá Mài Bosch 180x6x22.2mm mã 2608600264

Đá Cắt Inox Bosch 125x1x16mm mã 2608600549

26,000 đ

Đá Cắt Inox Bosch 125x1x16mm mã 2608600549

Đá Cắt Inox Bosch 105x1x16mm mã 2608607414

14,000 đ

Đá Cắt Inox Bosch 105x1x16mm mã 2608607414

Đá Mài Inox Bosch 125x6x16mm mã 2608602488

39,000 đ

Đá Mài Inox Bosch 125x6x16mm mã 2608602488

Đá Mài Inox Bosch 100x6x16mm mã 2608602267

14,000 đ

Đá Mài Inox Bosch 100x6x16mm mã 2608602267

Đá Cắt sắt Bosch 230x3x22.2mm mã 2608600274

30,000 đ

Đá Cắt sắt Bosch 230x3x22.2mm mã 2608600274

Đá Cắt sắt Bosch 180x3x22.2mm mã 2608600272

22,000 đ

Đá Cắt sắt Bosch 180x3x22.2mm mã 2608600272

Đá Cắt sắt Bosch 100x1.2x16mm mã 2608600266

11,000 đ

Đá Cắt sắt Bosch 100x1.2x16mm mã 2608600266

Đá Mài Bosch 230x6x22.2mm mã 2608600265

Liên hệ

Đá Mài Bosch 230x6x22.2mm mã 2608600265

Đá Mài Bosch 125x6x22.2mm mã 2608600263

21,000 đ

Đá Mài Bosch 125x6x22.2mm mã 2608600263

Đá Mài Bosch 100x6x16mm mã 2608600017

11,000 đ

Đá Mài Bosch 100x6x16mm mã 2608600017

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 25mm x 260mm mã 2608680294

170,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 25mm x 260mm mã 2608680294

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 22mm x 460mm mã 2608680293

200,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 22mm x 460mm mã 2608680293

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 20mm x 460mm mã 2608680291

175,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 20mm x 460mm mã 2608680291

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 20mm x 260mm mã 2608680290

135,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 20mm x 260mm mã 2608680290

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 18mm x 260mm mã 2608680288

85,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 18mm x 260mm mã 2608680288

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 16mm x 460mm mã 2608680287

130,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 16mm x 460mm mã 2608680287

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 16mm x 210mm mã 2608680285

65,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 16mm x 210mm mã 2608680285

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 14mm x 460mm mã 2608680284

105,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 14mm x 460mm mã 2608680284

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 14mm x 210mm mã 2608680282

60,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 14mm x 210mm mã 2608680282

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 14mm x 160mm mã 2608680281

45,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 14mm x 160mm mã 2608680281

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 12mm x 260mm mã 2608680279

60,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 12mm x 260mm mã 2608680279

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 12mm x 210mm mã 2608680278

45,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 12mm x 210mm mã 2608680278

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 10mm x 460mm mã 2608680276

90,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 10mm x 460mm mã 2608680276

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 10mm x 260mm mã 2608680275

55,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 10mm x 260mm mã 2608680275

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 10mm x 160mm mã 2608680273

35,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 10mm x 160mm mã 2608680273

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 8mm x 260mm mã 2608680272

45,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 8mm x 260mm mã 2608680272

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 8mm x 160mm mã 2608680270

30,000 đ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3, 8mm x 160mm mã 2608680270

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3 8mm x 110mm

Liên hệ

Mũi khoan đuôi gài SDS+ S3 8mm x 110mm

Sản phẩm bán chạy
Máy khoan bê-tông Bosch GBH 2-18 RE

2,120,000 đ

Máy khoan bê-tông Bosch GBH 2-18 RE

Máy Khoan Bê Tông Bosch GBH 2-24 DRE

3,150,000 đ

Máy Khoan Bê Tông Bosch GBH 2-24 DRE

Máy khoan bê-tông Bosch GBH 2-20 RE

2,765,000 đ

Máy khoan bê-tông Bosch GBH 2-20 RE

Máy khoan bê-tông Bosch GBH 2-28 DFV

5,135,000 đ

Máy khoan bê-tông Bosch GBH 2-28 DFV