Máy khoan GBH 2-24DRF 24MM-790W (SDS PLUS)

3,160,000 đ

Máy khoan GBH 2-24DRF 24MM-790W (SDS PLUS)

Máy vặn vít dùng pin GSB 1080-2Li 10MM 10.8V

2,080,000 đ

Máy vặn vít dùng pin GSB 1080-2Li 10MM 10.8V

Máy vặn vít dùng pin 10MM-10.8V GSR 1080-2Li

1,865,000 đ

Máy vặn vít dùng pin 10MM-10.8V GSR 1080-2Li

Máy mài góc Bosch GWS 060 Professional

820,000 đ ~ 1,020,000 đ

Máy mài góc Bosch GWS 060 Professional

Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LI (MỚI)

2,150,000 đ

Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LI (MỚI)

Máy khoan động lực GSB 10 RE (Hộp giấy)

1,004,000 đ

Máy khoan động lực GSB 10 RE (Hộp giấy)

Máy khoan Bosh GSB 13 RE

1,685,000 đ

Máy khoan Bosh GSB 13 RE

Má́y mài bàn Bosch GBG 8 600W

Liên hệ

Má́y mài bàn Bosch GBG 8 600W

Máy cưa cắt góc đa năng Bosch GCM 10M

Liên hệ

Máy cưa cắt góc đa năng Bosch GCM 10M

Máy cắt sắt Bosch GCO 2000

Liên hệ

Máy cắt sắt Bosch GCO 2000

Máy cắt sắt Bosch GCO 2

Liên hệ

Máy cắt sắt Bosch GCO 2

Máy cưa đĩa Bosch GKS 235

Liên hệ

Máy cưa đĩa Bosch GKS 235

Máy cưa đĩa Bosch GKS 190

Liên hệ

Máy cưa đĩa Bosch GKS 190

Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34

Liên hệ

Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34

Máy khoan/vặn vít dùng pin Bosch GSR 1440 - LI

Liên hệ

Máy khoan/vặn vít dùng pin Bosch GSR 1440 - LI

Máy khoan/vặn vít dùng pin Bosch GSR 1080 - LI

Liên hệ

Máy khoan/vặn vít dùng pin Bosch GSR 1080 - LI

Máy đục phá Bosch GSH 500

Liên hệ

Máy đục phá Bosch GSH 500

Máy đục phá Bosch GSH 5X

Liên hệ

Máy đục phá Bosch GSH 5X

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 REA

Liên hệ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 REA

Máy mài góc Bosch GWS 7-100 - 100mm

Liên hệ

Máy mài góc Bosch GWS 7-100 - 100mm

Máy mài góc Bosch GWS 6-100 - 100mm

Liên hệ

Máy mài góc Bosch GWS 6-100 - 100mm

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR

Liên hệ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 E/RE/DE/DRE

Liên hệ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 E/RE/DE/DRE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 E/RE

Liên hệ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 E/RE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE

Liên hệ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE

Liên hệ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE

Máy khoan Bosch GSB 16 RE

Liên hệ

Máy khoan Bosch GSB 16 RE

Máy khoan Bosch GSB 13 RE

Liên hệ

Máy khoan Bosch GSB 13 RE

Máy khoan Bosch GSB 10 RE

Liên hệ

Máy khoan Bosch GSB 10 RE

Máy khoan Bosch 13mm GBM 13 RE

Liên hệ

Máy khoan Bosch 13mm GBM 13 RE

Máy khoan Bosch 10mm GBM 10 RE

Liên hệ

Máy khoan Bosch 10mm GBM 10 RE

Máy khoan Bosch 6mm GBM 6 RE

Liên hệ

Máy khoan Bosch 6mm GBM 6 RE

Sản phẩm bán chạy
Máy cân mực Laser Bosch GLL5-50

3,300,000 đ

Máy cân mực Laser Bosch GLL5-50

Máy cân mực laser Bosch GLL 3-80

8,500,000 đ

Máy cân mực laser Bosch GLL 3-80

Máy cân mực laser Bosch GLL 3X

2,000,000 đ

Máy cân mực laser Bosch GLL 3X