Máy khoan đục bê tông Metabo 800W KHE-3250 mã MEB-325-080

11,093,000 đ

Máy khoan đục bê tông Metabo 800W KHE-3250 mã MEB-325-080

Máy khoan cầm tay 800W Metabo KHE-2443 mã MEB-244-063

5,077,000 đ

Máy khoan cầm tay 800W Metabo KHE-2443 mã MEB-244-063

Máy khoan cầm tay 750W Metabo BE-751 mã MEB-751-062

6,039,000 đ

Máy khoan cầm tay 750W Metabo BE-751 mã MEB-751-062

Máy khoan cầm tay 710W Metabo SBE-710 mã MEB-710-061

3,628,000 đ

Máy khoan cầm tay 710W Metabo SBE-710 mã MEB-710-061

Máy mài góc Metabo W24 180 MVT 6064660001

6,104,000 đ

Máy mài góc Metabo W24 180 MVT 6064660001