Mũi khoan bê tông gài MKG

Liên hệ

Mũi khoan bê tông gài MKG

Mũi khoan bê tông trụ MKT

Liên hệ

Mũi khoan bê tông trụ MKT

Bộ MK 19 mũi (1.0mm - 10.0mm) MK19

205,000 đ

Bộ MK 19 mũi (1.0mm - 10.0mm) MK19

Bộ MK 13 mũi (1.5mm - 6.5 mm) MK13

75,000 đ

Bộ MK 13 mũi (1.5mm - 6.5 mm) MK13

Mũi khoan HSS đuôi trụ T4000

Liên hệ

Mũi khoan HSS đuôi trụ T4000

Sản phẩm bán chạy
Mũi khoan bê tông gài MKG

Liên hệ

Mũi khoan bê tông gài MKG

Mũi khoan HSS đuôi trụ T4000

Liên hệ

Mũi khoan HSS đuôi trụ T4000

Bộ MK 13 mũi (1.5mm - 6.5 mm) MK13

75,000 đ

Bộ MK 13 mũi (1.5mm - 6.5 mm) MK13

Bộ MK 19 mũi (1.0mm - 10.0mm) MK19

205,000 đ

Bộ MK 19 mũi (1.0mm - 10.0mm) MK19